Adatvédelmi tájékoztató

/

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) https://webtordesign.com (a továbbiakban: Weboldal vagy Honlap) adatkezelési tájékoztatója

Bevezető

A weboldal üzemeltetője, tevékenysége során felmerülő adatkezelései kapcsán az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, ismertebb nevén GDPR rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásait alkalmazza.

Adatkezelő megnevezése

Neve: Suba Krisztián E.V. 

Székhelye: 4225 Debrecen, Alkotás utca 107.

Adószáma: 45749254-1-51

E-mail elérhetősége: info@webtordesign.com

Telefonszáma: +36 70 615 55 30

Honlap: https://webtordesign.com

Amennyiben a Szolgáltató (a továbbiakban: Adatkezelő) a Weboldal látogatójától (a továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér el, az alábbi rendelkezések az irányadóak.

Jelen dokumentum a Szolgáltató Weboldalának használatakor a Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, még az adatok megadása előtt vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval

Fizetési Adatok

A fizetési adatokat  a Stripe kezeli saját Adatvédelmi Irányelvei és Szerződési Feltételei alapján.

Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 1. Az adatkezelés célja

A hatályos jogszabályoknak való megfelelés a számlák kezelése, valamint az ügyfelekkel létrejött szerződés teljesítése. A személyes adat felvételére az érintettek hozzájárulásával kerül sor, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintett a saját személyes adatát megadja azzal a céllal, hogy weboldal készítés, üzemeltetés vagy vásárlási igényére való megkeresés során fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (szerződés teljesítéséhez) és c) (jogi kötelezettség teljesítéséhez) pontja.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal/honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A weboldal/honlap üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
 • Kezelt adat, adatkezelés célja
 • Név – egyértelmű azonosítás, jogi kötelezettség teljesítése
 • Lakcím – egyértelmű azonosítás, jogi kötelezettség teljesítése
 • Telefonszám – kapcsolattartás, szerződés teljesítése
 • Messenger, Viber, E-mail – kapcsolattartás, szerződés teljesítése

Adatkezelő nem vezet nyilvántartást a kezelt személyes adatokról, azok adatbázisba nem kerülnek felvitelre, profilalkotás nem történik.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő megteszi mindazon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá, valamint, hogy az adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

 1. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

Tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való jog: Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, milyen céllal és időtartamban, valamint, hogy kik ismerhetik meg ezeket az adatokat. Ezeket megtudhatja ebből a dokumentumból, de ha mégsem biztos abban, hogy melyek azok a személyes adatai, amelyeket kezelünk, írásban kérhet erről tájékoztatást is. Ahogy arról is, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adatainak kezelése. Amennyiben igen, úgy akár másolatot is kérhet az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról. Az első másolat ingyenes, de a többiért térítést kell fizetnie.

Az adatok módosítása, helyesbítése és törlése: Ön írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A személyes adatai törlését is kérheti írásban, ha az adatkezelés célja megszűnt. Ez azonban nem jelenti az adatok azonnali törlését és ezzel nem élhet akkor sem, ha személyes adatainak kezelése továbbra is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jogi kötelezettségünket teljesítsük vagy jogi követelésünket érvényesítsük.

Az adatok helyesbítéséről és törléséről is értesítjük Önt.

A szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatainak törlése a szerződés megszűnését vagy a folyamatban lévő szerződés meghiúsulását eredményezi.

Az adatok zárolása, korlátozása: Ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a tiltakozás jogosságának kivizsgálása idejére személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat csak tároljuk, valamint jogi kötelezettség teljesítése érdekében használjuk fel. Az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog: Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem adatbázisban történik, az adathordozhatósághoz való jog csak korlátozottan teljesülhet. Önnek joga van hozzájutni az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, amelyek kiszolgáltatása írásbeli, kifejezett igény esetén, egyedi formában történik.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ami a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szerződés megszűnését vagy a folyamatban lévő szerződés meghiúsulását eredményezi.

Jogorvoslati lehetőségek:

A fenti jogok érvényesítése mellett Önnek joga van az illetékes felügyeleti szervhez is panaszt benyújtani az adatkezelés jogellenessége vagy szabálytalansága miatt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a info@webtordesign.com e-mail címen teheti meg.

Cookie tájékoztató

MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK), ÉS HOGYAN TUDOD MÓDOSÍTANI A BEÁLLÍTÁSOKAT?

A „cookie”-k (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.

Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a látogató eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében.

Minden egyéb típusú süti használatához a látogató engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.

Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/-answer/95647

Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-HU/search/results?query=s%C3%BCtik+Microsoft+Edge&is-EnrichedQuery=true

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

HOL TÖRTÉNIK MEG TÁJÉKOZTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS A SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő tetején, és meg tudod határozni azt, hogy mely sütikhez adod a hozzájárulásod.

Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket ehhez az Adatvédelmi Nyilatkozathoz is.

SÜTIK TÍPUSAI

3.1. Elengedhetetlenül szükséges sütik

Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

PHPSESSID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között, böngésző bezárásáig CookieConsent Eltárolja a felhasználó sütikezelési nyilatkozatát az adott domain-en.1év

__cfduid A Cloudflare tartalomkiszolgáló azonosítja az internetes forgalmat. 1 év

JSESSIONID Egyedi, anonim azonosítót rendel minden oldalmegnyitáshoz az oldal használhatóságának javítása érdekében böngésző bezárásáig

wp_woocommerce_session_ Megőrzi a kosár tartalmát az oldalak közötti navigálás során böngésző bezárásáig

woocommerce_items_in_cart Megőrzi a kosár tartalmát az oldalak közötti navigálás során böngésző bezárásáig

wc_cart_hash_ Egyedi azonosítót társít minden vásárlóhoz, hogy a rendszer össze tudja kapcsolni a rendeléseket a vásárlóval 1 nap

3.2. Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az általad előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodsz.

3.3. Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

_ga Egyedi azonosítót rögzít, segítségével anonim statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. 2 év

_gid Egyedi azonosítót rögzít, segítségével anonim statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. 2 év

_gat A Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzásához, böngésző bezárásáig

collect A Google Analytics számára gyűjt adatot a felhasználó eszközéről és böngészési szokásairól, különböző eszközökön és marketingcsatornákon át,  böngésző bezárásáig

3.4. Marketing célú sütik

A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

ads/ga-audiences A Google Adwords használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajlandósága feltételezhető, böngésző bezárásáig

pref Egyedi azonosítót rögzít, melyből a Google statisztikát készít a felhasználó által YouTube-on megtekintett videókról. 8 hónap

fr A Facebook használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajlandósága feltételezhető. 3 hónap

tr A Facebook használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajlandósága feltételezhető, böngésző bezárásáig

A SÜTIK BEÁLLÍTÁSAINAK ELLENŐRZÉSE ÉS LETILTÁSA

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.

Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét.

Az Adatkezelő a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.

A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/-technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/-devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/-preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 • Feliratkozás hírlevélre személyes adat az adatkezelés célja
  Keresztnév a keresztnév megadásának célja (vagy annak a névnek, melyet a Felhasználó megad) kizárólag a hírlevélben történő személyes megszólítás e-mail cím célja a személyes kapcsolattartás
 • Szolgáltató szolgáltatásainak, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása, amennyibe ezt Felhasználó regisztrációkor kimondottan kérte.
 • Hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, amennyiben Felhasználó ezeket regisztrációkor kimondottan kérte.

Regisztráció a különböző szolgáltatások megrendelése céljából

 • Személyes adat az adatkezelés célja
 • Vezetéknév Ezen személyes adatok megadásának célja: – a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,
 • A szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása,
 • Adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása
 • Kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók tájékoztatása, felmerülő technikai problémák kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben
 • Keresztnév
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Lakcím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)
 • Számlázási név – Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához szükséges. Önnek nem kötelező megadnia számlázási nevet. Ebben az esetben a számla az Ön nevére lesz kiállítva.
 • Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához szükséges. Önnek nem kötelező megadnia számlázási címet. Ebben az esetben az Ön lakcímére állítjuk ki a számlát.

 • Adószám – Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához lehet szükséges. Önnek nem szükséges megadnia adószámot. Ebben az esetben nem kerül adószám a számlára.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UAB “MailerLite”

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég

e-mail címe: info@mailerlite.com,

www.mailerlite.com/privacy-policy

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató kezeli, és kizárólag a 3. pontban
megjelölt célokra használja fel. Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának
fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve
míg felhasználó nem kéri adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, az így megismert adatokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át.

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Ezen túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetekben (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén), illetve Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

FELHASZNÁLÓ JOGAI

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Suba Krisztián – 4225 Debrecen – Alkotás utca 107.
E-mail:info@webtordesign.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.Ttörvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

ADATBIZTONSÁG

Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a Sybell Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u 7/b., Telefonszám: +36 1 707 6726) szerverein tárolja. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat (faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, pártállásra, vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, büntetett előéletre vonatkozó adatok).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései az irányadóak.